Monthly Archives: septembrie 2020

Rezultatele finale la examenele de promovare din functia de referent de specialitate finanaciar contabil debutant in functia de referent de specialitate finanaciar contabil II  si din functia referent debutant (SSD) in functia de referent III (SSD)din cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 15.09.2020

Nr.1965/ 21.09.2020

A N U N T

 Privind rezultatele finale la examenele de promovare din functia de referent de specialitate finanaciar contabil debutant in functia de referent de specialitate finanaciar contabil II  si din functia referent debutant (SSD) in functia de referent III (SSD)din cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 15.09.2020

Nr.

crt.

Numele si prenumele

candidatului

Punctaj obtinut Rezultat Functia pentru care a candidat
1. Vulpe Rozalia-Daniela 94,33 ADMIS referent de specialitate financiar contabil II
1. Radulescu Anca-Diana 93,33 ADMIS Referent III(SSD)

Afisat astazi 21.09.2020 ora 10,00.

Comisia de examen,

 

Președinte,                                     Membri:                                                 Secretar,

Ciubotaru Viorel                        Gurguiatu Carmen-Veronica                    Rusu Ovidiu

Savulesc-Liciu Daniela

 

 

 

 

 

Rezultatele obtinute la proba scrisa a examenelor de promovare din functia de consilier juridic debutant in functia de consilier juridic II si din functia de inspector de specialitate finanaciar contabil I in functia de inspector de specialitate finanaciar contabil I A  din cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 14.09.2020 

Nr.1936/ 17.09.2020

A N U N T

Privind rezultatele obtinute la proba scrisa a examenelor de promovare din functia de consilier juridic debutant in functia de consilier juridic II si din functia de inspector de specialitate finanaciar contabil I in functia de inspector de specialitate finanaciar contabil I A  din cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 14.09.2020

Nr.

crt.

Numele si prenumele

candidatului

Punctaj obtinut Rezultat Functia pentru care a candidat
1. Gurguiatu Carmen-Veronica   ADMIS Consilier juridic II
1. Savulescu-Liciu Daniela   ADMIS Inspector de specialitate financiar contabil IA

Afisat astazi 17.09.2020 ora 14,00.

Comisia de examen pentru functia de consilier juridic II,

Președinte,                                   Membri:                                         Secretar,

Ciubotaru Viorel                         Manolita Oana-Raluca                        Radulescu Anca-Diana

Ghiuta Sandel

Comisia de examen pentru functia de inspector de specialitate financiar contabil IA,

Președinte,                                     Membri:                                         Secretar,

Ciubotaru Viorel                          Desliu Nina                            Radulescu Anca-Diana

Stanciu Lenuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele obtinute la proba scrisa a examenelor de promovare din functia de referent de specialitate finanaciar contabil debutant in functia de referent de specialitate finanaciar contabil II  si din functia referent debutant (SSD) in functia de referent III (SSD)din cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 15.09.2020 

Nr.1928/ 16.09.2020

A N U N T

Privind rezultatele obtinute la proba scrisa a examenelor de promovare din functia de referent de specialitate finanaciar contabil debutant in functia de referent de specialitate finanaciar contabil II  si din functia referent debutant (SSD) in functia de referent III (SSD)din cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 15.09.2020

Nr.

crt.

Numele si prenumele

candidatului

Punctaj obtinut Rezultat Functia pentru care a candidat
1. Vulpe Rozalia-Daniela 94,33 ADMIS referent de specialitate financiar contabil II
1. Radulescu Anca-Diana 93,33 ADMIS Referent III(SSD)

Afisat astazi 16.09.2020 ora 14,00.

Comisia de examen,

Președinte,                                     Membri:                                                 Secretar,

Ciubotaru Viorel                        Gurguiatu Carmen-Veronica                    Rusu Ovidiu

Savulescu-Liciu Daniela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele obtinute la proba scrisa a examenelor de promovare din functia de inspector de specialitate finanaciar contabil I in functia de inspector de specialitate finanaciar contabil I A  din cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 14.09.2020 

Nr.1917/ 15.09.2020

A N U N T

 Privind rezultatele obtinute la proba scrisa a examenelor de promovare din functia de inspector de specialitate finanaciar contabil I in functia de inspector de specialitate finanaciar contabil I A  din cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 14.09.2020

Nr.

crt.

Numele si prenumele

candidatului

Punctaj obtinut Rezultat Functia pentru care a candidat
1. Savulescu-Liciu Daniela 92,00 ADMIS Inspector de specialitate financiar contabil IA

Afisat astazi 15.09.2020 ora 14,00.

Comisia de examen pentru functia de inspector de specialitate financiar contabil IA,

Președinte,                                     Membri:                                         Secretar,

Ciubotaru Viorel                          Desliu Nina                            Radulescu Anca-Diana

Stanciu Lenuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele obtinute la proba scrisa a examenelor de promovare din functia de consilier juridic debutant in functia de consilier juridic II  din cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 14.09.2020

Nr.1916/ 15.09.2020

A N U N T

Privind rezultatele obtinute la proba scrisa a examenelor de promovare din functia de consilier juridic debutant in functia de consilier juridic II  din cadrul C.S.M.Focsani 2007 din data de 14.09.2020

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

candidatului

Punctaj obtinut Rezultat Functia pentru care a candidat
1. Gurguiatu Carmen-Veronica 95,00 ADMIS Consilier juridic II

Afisat astazi 15.09.2020 ora 13,00.

Comisia de examen pentru functia de consilier juridic II,

Președinte,                                   Membri:                                         Secretar,

Ciubotaru Viorel                         Manolita Oana-Raluca                        Radulescu Anca-Diana

Ghiuta Sandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATELE ETAPEI DE SELECTIE A DOSARELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE DIN REFERENT DEBUTANT IN REFERENT III (SSD) SI REFERNT DE SPECIALITATE FINANCIAR CONTABIL DEBUTANT IN REFERNT DE SPECIALITATE FINANCIAR CONTABIL II

 

Nr.crt. Candidatul Rezultatul selectiei Motivatia
1 Radulescu Anca-Diana Admis
2 Vulpe Rozalia Admis

Comisia,                                                                                     Semnatura

 1. domnul Ciubotaru Viorel(Presedinte)                     ____________
 2. doamna Gurguiatu Carmen-Veronica(Membru)  ____________
 3. doamna Savulescu-Liciu Daniela(Membru) ____________

Secretar,                                                                                   Semnatura

doamnul Rusu Ovidiu                                                          ____________

Afisat astazi, marti, 08.09.2020, orele 13,00, la sediul clubului, precum si pe pagina de internet – www.csmfocsani2007.ro

 

 

REZULTATELE ETAPEI DE SELECTIE A DOSARELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE DIN INSPECTOR DE SPECIALITATE FINANCIAR CONTABIL I IN INSPECTOR DE SPECIALITATE FINANCIAR CONTABIL IA

 

Nr.crt. Candidatul Rezultatul selectiei Motivatia
1 Savulescu-Liciu Daniela Admis  
       

Comisia de examen,                                                                                     Semnatura

 1. domnul Ciubotaru Viorel (Presedinte)                                    ____________
 2. doamna doamna Desliu Nina (Membru)                        ____________
 3. doamna Stanciu Lenuta (Membru) ____________

Secretar,                                                                                   Semnatura

doamna Radulescu Anca-Diana                                           ____________

Afisat astazi, luni, 07.09.2020, orele 13,00, la sediul clubului, precum si pe pagina de internet – www.csmfocsani2007.ro

 

REZULTATELE ETAPEI DE SELECTIE A DOSARELOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE DIN CONSILIER JURIDIC DEBUTANT IN CONSILIER JURIDIC II

 

Nr.crt. Candidatul Rezultatul selectiei Motivatia
1 Gurguiatu Carmen-Veronica Admis  
       

Comisia de examen,                                                                    Semnatura

 1. domnul Ciubotaru Viorel (Presedinte)                    ____________
 2. doamna Manolita Oana-Raluca(Membru) ____________
 3. domnul Ghiuta Sandel(Membru)    ____________

Secretar,                                                                                   Semnatura

doamna Radulescu Anca-Diana                                           ____________

 

 

 

 

Afisat astazi, luni, 07.09.2020, orele 13,00, la sediul clubului, precum si pe pagina de internet – www.csmfocsani2007.ro

 

 

 

 

Anunt examen promovare treapta/grad

Nr.1759/31.08.2020

A N U N Ț

Având în vedere

 • prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale de executie și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  ( prin Hotărârea 1027/2014), conform prevederilor Titlului II, art.41^, actualizata,
 • avand in vedere procedura de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grad professional/ a examenului de promovare a salariatilor incadrati in functie contractual de debutant.
 1. Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează examen de promovare/treapta/grad profesional imediat superioare al persoanalului contractual la sediul instituției din Focșani, str.Timiș, nr.2A, jud.Vrancea, pentru functiile de :

 – Referent III (SSD)

– Referent de specialitate finanaciar contabil II

Examenul se va desfasura dupa urmatorul calendar:

– Depunerea referatelor de evaluare cu propunere de promovare : 26-28.08.2020;

– Publicare anunt examen promovare personal contractual: 01.09.2020;

– Depunere dosarelor : pana la data de 07.09.2020, ora 14,00;

– Selecție dosare si afisare rezultate : 08.09.2020 – ora  13,00;

– Depunere contestații: 09.09.2020 ;

– Soluționare și afișare rezultate contestații: 10.09.2020, ora 14,00 ;

– Susținere proba scrisa pentru functiile de referent debutant III si Referent de specialitate financiar contabil II: 15.09.2020 –  ora 10,00 la sediul clubului ;

– Afișare rezultate proba scrisa : 16.09.2020 – ora 14,00

– Depunere contestații proba scrisa: 17.09.2020 – intre orele 9,00 – 11,00

– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații : 18.09.2020 – ora 13,00

– Afișare rezultate finale : 21.09.2020 – ora 10,00

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte din 100.

Conditii de participare

Pot participa la examenul de promovare in grad imediat superior persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

-Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant, la sfarsitul perioadei de debut, stabilita in conditiile legii, respectiv 6 luni, dar nu mai mult de 1 an;

 

Dosarul de inscriere la examen

Pentru inscrierea la examen candidatii vor depune la secretariatul institutiei un dosar care sa contina urmatoarele documente:

 Cerere de participare la examenul de promovare adresata conducatorului institutiei;

– Copia actului administrativ de numire in functie care sa ateste intrunirea conditiilor de vechime.

Bibliografie/Tematica – Referent III (SSD)

 1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea cadru nr.153/2017/2010 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 3. Regulamentul de organizare si functionare al C.S.M.Focsani 2007;
 4. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. H.G. Romaniei nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare  ( prin Hotararea 1027/2014) ;
 6. Hotararea Guvernului 905/2017 privind registrul general de evidenta al salariatilor;

 Bibliografie/Tematica – Referent de specialitate financiar contabil II

1.Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Legea 82/1991 Legea contabilitatii;

3.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielior institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

4.Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

5.Ordonanta Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;

6.H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitate de desfasurare a examenului:

 Examenul va consta intr-o proba scrisa, rezolvarea setului de subiecte ales dintre cele stabilite de comisia de examinare, conform bibliografiei aprobate, in functie de treapta sau gradul profesional al postului imediat superior.

Rezultatele examenului d epromovare se afiseaza la sediul clubului si pe pagina de internet a a institutiei in termen de cel mult o zi lucratoare de la data sustinerii acestuia.

Director,

Viorel Ciubotaru